" /> Kulturhantverkarna - Måla ditt hus

logo

GODA RÅD FÖR EN BÄTTRE FÄRGKULTUR                                                                                     SVENSK FÄRGTRADITION

Hem Företaget Produkter Nätbutik Våra butiker Aktuellt Frågor & svar Återförsäljare Kontakt
Support Linoljefärgsmålning Måla ditt hus Skötselråd

 

 

 

 

 

Att måla sitt trähus med linoljefärg eller slamfärg.

 

Att ge generella råd för målning av ett hus exteriört är vanskligt. Varje yta är egentligen unik, med olika utsatthet, grundbehandling, material, kulör och byggnadssätt. Men vi gör här ett försök att, så långt det går, ge råd och tips om vad man bör tänka på för att ge ett bra och hållbart resultat.

 

Är det en nymålning eller ommålning? Vad sitter det för färg på fasaden idag?

 

Det är sällan särskilt svårt att ta reda på vad för färg fasaden är behandlad med, de vanligaste färgtyperna (akrylat, alkyd, slamfärg eller linoljefärg) har alla särskilda egenskaper och åldras olika.

 

En linoljefärg stryks i tunna färglager, ger ett mattare resultat och börjar efter ett par år att ljusna och krita (dvs. om man drar med fingret längs ytan färgar den av sig). Efter lång tids försummat underhåll har oljan i färgskiktet lakats ut och färgen börjar krackelera i ett fint nätmönster. Linolja löses av soda och i viss mån av rödsprit.

 

En alkydoljefärg stryks i tjockare färglager, mattas och ljusnar efter ett par år, och då färglagret åldras förlorar det sin klistringsförmåga och börjar flagna. Flagorna är centimeterstora och hårda.

De knäcks om man böjer dem. Alkydoljefärg löses av soda.

 

En akrylatfärg stryks i tjocka färglager. Den behåller glans och kulör under lång tid.

Då färglagret åldras förlorar det sin klistringsförmåga och börjar flagna. Flagorna är stora och känns mjuka. De knäcks inte om man böjer dem lite grann. Akrylatfärg löses utav rödsprit.

 

En slamfärg har en helt matt yta och börjar redan efter något år att krita. Till slut ser färglagret ut att vara ett löst sittande pulver som ganska lätt borstas bort. Vanligast är ”Rödfärgen”, men slamfärg finns även i andra kulörer. Framför allt vår granne i öst, Finland, har en starkare tradition med slamfärg i olika kulörer.

 

Min fasad är ny eller renskrapad. Gå till: ”Val av färgtyp, trären fasad”

Min fasad skall målas om. Gå till: ”Val av färgtyp, ommålning”

UPP


Val av färgtyp, trären fasad.

 

Det första man bör fundera över då en ny fasad skall målas är vilken färgtyp man skall välja. Det finns ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Vi på Kulturhantverkarna arbetar med linoljefärg och slamfärg.

 

Slamfärg är en ganska enkel färgtyp med begränsad bindningsförmåga. Den har inget tätt lager som skyddar mot fukt utan tar upp och torkar ut alltefter väderförhållanden.

Man bör därför se till att ”bygga bort” alla risker för ökad fuktighet. Bäst är att ha stående panel och om det är liggande panel måste det vara av ”fjäll-typ”. Slamfärg får inte målas någonstans där vatten kan ligga kvar, dvs. det får inte finnas några horisontella ytor.

Panelen bör vara grovsågad. Absolut inte hyvlad, men helst inte finsågad.

Idag finns ett antal varianter på panel och läkt med olika typer av fasningar.

Fasningarna brukar tyvärr vara släta, även om panelen är ohyvlad, vilket inte ger slamfärg tillräckligt fäste.

Slamfärg har ett ganska kort underhållsintervall. Man kan, om ytan är väldigt utsatt, råka ut för att behöva måla om var fjärde, var femte år på sydsidan. Däremot är underhållet väldigt enkelt. Borsta med en kvast bort löst sittande färg, måla ett tunt lager- Klart!

Men om sydsidan är svårtillgänglig och inte kan nås med vanlig stege bör man överväga alternativa färgtyper.

Slamfärg fungerar bäst i mättade kulörer. På ljusa ytor syns åldrandet tydligare och kan beroende på tolerans kräva tätt underhåll.

När man räknar upp det man bör tänka på innan man väljer slamfärg kan det låta som om nackdelarna överväger fördelarna, men personligen är vi väldigt förtjusta i slamfärg.

Rätt använt, på rätt yta, är uttrycket otroligt levande och vackert, och sammantaget över tid

är underhållets arbetsinsats och ekonomi svårslagen.

 

 

Linoljefärg är färgtyp som rätt använd ger en lättskött fasad med oöverträffat träskydd och ett vackert, levande uttryck. Till skillnad från konventionella färgtyper som är klistrande penetrerar linoljefärg underlaget och åldras utifrån och in. Det innebär att linoljefärg inte flagnar och måste skrapas ned. Över tid spar man väldigt mycket i arbetsinsats för underhållet. Linoljefärg kan strykas på både hyvlad, finsågad och grovsågad panel.

Du kan erhålla nästan vilken kulör som helst och det spelar ingen roll om det är stående eller liggande panel. Om du önskar en ljus kulör fungerar linoljefärg alldeles utmärkt, till skillnad från slamfärgen som fungerar allra bäst i mättade kulörer.

Underhållsintervallet är mellan sju och tio år, men väldigt enkelt. Tvätta med vattenslang och lite diskmedel, låt torka ordentligt och stryk därefter ett lager färg eller i vissa fall bara ett lager linolja och ytan ser ut och fungerar som nymålad!

 

Vi vill använda slamfärg. Gå till: ”Nymålning, slamfärg”

Vi vill ha använda linoljefärg. Gå till: ”Linoljefärg på ny eller renskrapad fasad”

Alternativa behandlingar. Gå till: ”Alternativa behandlingar”

Upp


Nymålning slamfärg

 

Slamfärg skall strykas på ny, grovsågad, obehandlad panel. Vissa husleverantörer levererar med en tunn vattenbaserad ”transportgrund” där man måste undersöka om det kan bli några problem, men huvudregeln är att panelen skall vara obehandlad.

Renskrapade fasader brukar tyvärr bli alltför släta och innehåller ofta olja från tidigare behandlingar. Det är långt ifrån alltid det fungerar att stryka slamfärg på en renskrapad fasad.

Bästa tiden att stryka slamfärg är på våren eller försommaren. Färgen är näringsrik och har ett begränsat mögelskydd. Stryks färgen på sensommaren eller hösten ökar risken för mögelangrepp varför extra vaksamhet är önskvärd. De senaste rönen från färgindustrin säger att virke inte får vara utomhus utan att vara behandlat och om virket varit uppspikat men inte behandlat eller om det finns risk för mögel bör det förbehandlas med ett icke basiskt mögelmedel. Man bör dock alltid vara vaksam kring mögelangrepp och jag rekommenderar att kontrollera fasaden två gånger per år (vår och höst)och omedelbart behandla uppkomna angrepp.

Om man är tvungen att stryka en fasad på sensommaren eller hösten kan man stryka ett lager, och våren efter stryka andra lagret. Dock måste man vara väldigt observant på eventuella mögelangrepp som i förekommande fall måste behandlas.

 

Slamfärg skall inte målas vid risk för regn eller i direkt solsken. Slamfärg fungerar dåligt i tjocka färglager varför strykningarna bör hållas tunna.

Späd första lagret med ca 10% vatten och arbeta med pensel eller hornsugga.

Det går att sprutmåla slamfärg, men det kräver rätt utrustning och viss erfarenhet då alltför tjocka lager kan leda till flagning.

Andra lagret stryks efter minst 6 timmar och kan vid behov spädas med lite (max 10%) vatten.

 

Slamfärg stryks normalt tunt i ett till två lager och en liter räcker vid nymålning till ungefär 3-5 kvadratmeter färdig yta.

Upp


Linoljefärg på ny eller renskrapad fasad

 

Kulturhantverkarnas linoljefärger är ett färgsystem och en ny eller renskrapad fasad skall förbehandlas med Linolja impregnering. Om man inte gör detta kan färgen åldras i förtid.

På hyvlad panel stryks Linolja impregnering. Stryk gärna lite extra flödigt på ändträet.

Efter någon timme torkas eventuellt överskott bort och oljan får torka i minst ett dygn.

Därefter kan spikskallar och kvistar behandlas med shellack.

Det råder delade meningar om huruvida man skall använda shellack exteriört, men själv skulle jag under en ljus linoljefärg göra mig det omaket, för att undvika genomslag.

Efter olja och shellack grundas fasaden med Linoljefärg grund eller spädd Linoljefärg Fasad.

Grunden är viktig då den bl a innehåller Zink, som är mögelhämmande.

All linoljefärg skall strykas i tunna lager. Om ytan suger starkt kan man späda grunden med lite extra linolja så att den känns lättarbetad och inte ”hugger”. Det är bättre att späda med linolja än med terpentin då ett starkt sugande underlag behöver mer olja för att ”mättas”.

 

Om panelen är ohyvlad kan man blanda Linolja impregnering och Linoljefärg grund i lika delar och stryka en grundstrykning.

 

På hyvlat virke räcker 1 lite Linolja impregnering  till ca 6-10 kvadratmeter, och en liter Linoljefärg grund till närmare 20 kvadratmeter.

På ohyvlat virke räcker 1 liter Linolja impregnering och Linoljefärg grund blandat till ca 10-15 kvadratmeter.

 

Efter grunderingen är det dags för färdigstrykningsfärgen. Till färdigstrykningen används linoljefärg Fasad. Fortfarande gäller att varje lager skall strykas väldigt tunt och om färgen känns svårstruken späda den med lite linolja.

Vid framför allt mer mättade kulörer, kan man späda färdigfärgen med 10-20% extra Linolja impregnering för bästa hållbarhet.

 

En liter linoljefärg räcker till närmare 12-20 kvadratmeter per strykning, och således 6-10 kvadratmeter färdig yta och varje behandling bör ges minst ett dygns torktid.

 

När man stryker med linoljefärg är det väldigt viktigt att underlaget är rent och torrt. Linoljefärg är en penetrerande produkt och om virket är fuktigt kan inte oljan suga in. Efter ett regnväder bör man vänta ett dygn eller två, och man bör vara vaksam kring dagg om man målar senare på året. Virket skall hålla under ca 18% fuktighet och om man är osäker bör man kontrollera med en fuktmätare.

Man bör inte måla vid risk för regn eller i direkt solsken.

Penslarna skall vara i naturborst och bör vara runda eller ovala, gärna lite styvare och ha rikligt med borst. 55 eller 65 mm brukar vara en bra penselstorlek för en fasad.

Kulturhantverkarnas färg fick mer än godkänt i Folksams undersökning kring fasadfärgers mögelangrepp, men man bör alltid kontrollera fasaden två gånger om året (höst och vår) och omedelbart behandla uppkommet mögel.

Upp


Val av färgtyp, ommålning

 

 

Vid en ommålning är det väldigt viktigt att ta reda på vad fasaden är behandlad med sedan tidigare. Det styr vilken färgtyp man väljer att måla om med.

En Falu rödfärg eller annan slamfärg kan målas om med Kulturhantverkarnas slamfärg.

Däremot kan en slamfärg inte målas om med en linoljefärg utan att färglagret borstas ned med stålborste. Vill man använda konventionell färg på slamfärg måste all färg bort, medan en linoljefärg kan klara färgrester, dock inte färglager.

Både Alkydoljefärg och givetvis linoljefärg kan målas om med linoljefärg.

Men all konventionell färg kommer så småningom förlora sin klistringsförmåga och till slut flagna i sin helhet. Så även om linoljefärg fäster bra på de flesta färgtyper så kommer linoljefärgen ”följa med” då underliggande färglager släpper från underlaget. Detta gäller framförallt målning på alrylatfärg som är en mjukare färgtyp. Vi rekommenderar inte att man målar över akrylatfärg med linoljefärg.

Men sitter underliggande färg bra är det inte alls nödvändigt att skrapa ned till trärent.

 

Vi kommer att fortsätta med slamfärg. Gå till: ”Slamfärg, ommålning”

Vi kommer måla om med linoljefärg. Gå till: ”Linoljefärg, ommålning”

Upp


Slamfärg, ommålning

 

Slamfärg bör målas på våren eller försommaren. Färgen är näringsrik och har ett begränsat mögelskydd. Vid ommålning på sensommaren eller hösten ökar risken för mögelangrepp, varför extra vaksamhet är önskvärd.

Kontrollera först huset noga så att inga mögelangrepp finns. Om fasaden är angripen av svartmögel eller alger måste man förbehandla med ett icke basiskt mögelmedel.

 

Borsta med kvast bort löst sittande färg och stryk därefter ett eller två tunna lager färg.

Man använder pensel eller hornsugga.

Det går att sprutmåla slamfärg, men det kräver rätt utrustning och viss erfarenhet då alltför tjocka lager kan leda till flagning.

Om färgen känns svårarbetad så späder man med lite (max 10%) vatten.

 

Man bör undvika att måla vid risk för regn eller i direkt solsken.

 

Vid ommålning räcker 1 liter slamfärg till 7-10 kvadratmeter per strykning.

 

Man bör alltid vara vaksam kring mögel och jag rekommenderar att man kontrollerar huset två gånger per år (vår och höst) och omedelbart behandlar uppkomna angrepp.

Upp


Linoljefärg, ommålning

 

Oavsett om fasaden tidigare är målad med linoljefärg eller en alkydoljefärg är det viktigt att underlaget är torrt och rent. Eventuella mögelangrepp behandlas med ett icke basiskt mögelmedel.

Skrapa ned löst sittande färg och behandla de trärena partierna med Linolja impregnering.

Om de trärena partierna överstiger ca 5% av ytan bör de dessutom strykas med ett lager Linoljefärg grund.

 

Efter grunderingen är det dags för färdigstrykningsfärgen, linoljefärg Fasad, som stryks i ett eller två lager. Fortfarande gäller att varje lager skall strykas väldigt tunt och om färgen känns svårstruken späda den med lite linolja.

Själv brukar jag, framför allt vid mer mättade kulörer, späda färdigfärgen med 10-20% extra Linolja impregnering för bästa hållbarhet.

 

En liter linoljefärg räcker till närmare 12-20 kvadratmeter per strykning, och varje behandling bör ges minst ett dygns torktid.

 

När man stryker med linoljefärg är det väldigt viktigt att underlaget är rent och torrt. Linoljefärg är en penetrerande produkt och om ytan är fuktig kan inte oljan suga in. Efter ett regnväder bör man vänta ett dygn eller två, och man bör vara vaksam kring dagg om man målar senare på året. Ytan skall hålla under ca 18% fuktighet och om man är osäker bör man kontrollera med en fuktmätare.

Man bör inte måla vid risk för regn eller i direkt solsken.

Penslarna skall vara i naturborst och bör vara runda eller ovala, gärna lite styvare och ha rikligt med borst. 55 eller 65 mm brukar vara en bra penselstorlek för en fasad.

 

Man bör alltid vara vaksam kring mögel och jag rekommenderar att man kontrollerar huset två gånger per år (vår och höst) och omedelbart behandlar uppkomna angrepp.

Upp


 

Alternativa behandlingar

 

Om man inte vill använda linoljefärg eller slamfärg kan man fundera kring alternativa behandlingar. En behandling värd att fundera kring är Järnvitriol.

 

Järnvitriol är inte en färg utan järnsulfat där solen får järnet att fällas ut och ger så småningom behandlingen  ett gråsvart resultat.

Man bör dock komma ihåg att Järnvitriol inte ger någon som helst yta och endast har ett mycket begränsat mögelskydd. Järnvitriol skyddar inte ligninet i träet (träets bindemedel) mot solens ultravioletta strålar vilket förkortar fasadens livslängd.

 

Järnvitriol är en kemisk behandling och olika förutsättningar ger olika resultat. Jag har sett exempel på hus behandlade med Järnvitriol där sydsidan var vackert silvergrå men där norrsidan fortfarande efter mer än tio år var flammigt brunsvart.

Man kan inte heller i förväg veta det exakta resultatet. Ibland kan kulören skifta i brunt, svart, grönt eller lila.

Det vackert silvergrå som är sinnebilden för järnvitriol kommer inte utav behandlingen utan av att virket torkar ut, och det kan ta upp till 5-10 år innan huset når det resultatet.

 

Men så länge man vet vad man kan förvänta sig av behandlingen med Järnvitriol och gör det på rätt sätt är det en behandling att räkna med och har en given plats i svensk färgtradition.

 

Ett vanligt recept på behandling med Järnvitriol lyder som följer:

 

20 liter varmt men inte hett vatten

1 kg Järnvitriol

1 påse Herdins Silverbets (När du stryker Järnvitriol är den helt ofärgad, varför man blandar i lite bets eller pigment för att kunna se vad du gör och stryka blandningen jämt.)

 

Detta räcker till ca 40 kvadratmeter.

Upp

 

 


Copyright © 2010-2015 Kulturhantverkarna Färg, info@kulturhantverkarna.se

 

Nätbutik.

Hos oss hittar du Linoljefärg i ett flertal kulörer kokta med äkta pigment eller bruten efter NCS-kod, Slamfärg, Vägg & Takfärg, Golvsåpa och Kulturhantverkarnas unikt renade linolja.

BUTIKEN PÅ NÄTET KLICKA HÄR!

 

Kurser & Temadagar

Varje säsong har vi intressanta och givande kurser och teman i vår butik. Kom och lär mer om målning mm.

Läs mer>>

 

Så här målar du med linoljefärg.

Linoljefärg ska målas tunt med bara lite färg på penseln. Doppa bara yttersta delen av penseln i färgen. Färgen stryks med hårt penseltryck.

Läs mer>>

  

ÅF-info